IT168产品报价中心 首页> 一体电脑 > 海尔一体电脑 > 海尔 Aphro S8C-B975M 23.8英寸 一体机台式电脑(I5-7200U 16G DDR4 1TB GT940M 2G独显 WIFI Win10) > 图片欣赏
< 返回 图片列表

海尔 Aphro S8C-B975M 23.8英寸 一体机台式电脑(I5-7200U 16G DDR4 1TB GT940M 2G独显 WIFI Win10) 图赏

产品图片(共5张)